About

Dihanje in čustveno stanje

DIHANJE JE REZULTAT ČUSTVENEGA STANJA

Hitro in globoko dihanje povezujemo s stanjem razburjenja. Razburjanje se smatra kot stanje neusmerjenega, brezciljnega vedenja, pri čemer je namerno, usmerjeno delovanje zavrto. Takšno stanje je pogosto značilno pri jezi, strahu in tudi pri veselju. Hitro in globoko dihanje je značilno tudi pri povečani telesni aktivnosti.

Hitro in plitvo dihanje se pojavi takrat, ko sta telo in um usmerjena k načrtni, cilju usmerjeni dejavnosti. Značilno se pojavlja pri opravljanju kognitivnih nalog, pri čemer pa na posameznikovo aktivnost deluje določen stresor, ko je na primer časovna omejitev ali grožnja. Hitro in počasno dihanje se pojavlja tudi pri tesnobnem pričakovanju, ob doživljanju strahu ter v stanju panike.

Počasno in globoko dihanje je značilno za sproščeno stanje in je prisotno pri večini zdravih ljudeh, tudi med spanjem ali počivanjem.

Počasno in plitvo dihanje kaže na stanje depresivnosti ali žalosti, lahko pa gre tudi za občutek veselja, katerega pa ne spremlja vznemirjenost.

Neenakomerno dihanje je povezano s čustvenim vznemirjenjem, razburjenjem, lahko pa tudi z opravljanjem kognitivnih nalog. Neenakomernost v dihanju lahko opazimo tudi pri zdravih, mirnih ljudeh, vendar je ta neenakomernost ciklična, ima svoj vzorec.

Zadrževanje diha se pojavi ob bolečini in ob doživljanju gnusa.

KAJ PA DIHANJE Z DIAFRAGMO?

V grobem velja pravilo, da se trebušno ali preponsko dihanje navadno nanaša na prijetna čustva in sproščena stanja. Medtem ko je prsno dihanje povezano z občutki napetosti in tesnobe.

Začnite aktivno vplivati na svoj dih, vključite v proces izboljšanja počutje fiziko in anatomske resnice. Ker je ustrezno dihanje vitalnega pomena za dobro počutje, uravnavanje napetosti Vagus, stimulacijo Psoasa in prižiganje parasimpatičnega živčnega sistema spodbujamo, da se vsak dan spomnimo na dihanje. Da z dihanjem začnemo. Da z usmerjenim dihanjem živimo. Kajti le tako lahko uravnavamo svoje življenje in počutje.

Predlagamo, da izvedete priporočeni trening in opazujete svoje dihanje znotraj vadbenega procesa. Le na tak način boste lahko identificirali svoje stanje. Opazujte tudi napetosti v čeljustnem sklepu in poskrbite, da ostane sproščen in si oglejte video prispevek na to temu tukaj.

Team

Peti element presents STOTT PILATES®, GYROTONIC® and GYROKINESIS® technique according to international standards. For holistic approach we also offer post-rehabilitation, massage, trigger point therapy, fascial and connective tissue release and NMT therapies.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana