About

Evolucija in sodobne težave

PRI REŠEVANJU TEŽAV SE JE POTREBNO OBRNITI NA EVOLUCIJO

Ko govorimo o priložnostih v življenju je pomembno razumeti, da obstajajo različni nastavki kdaj, komu verjeti. Pri prebiranju vsebin po spletu pogosto naletimo na raznovrstne anatomske, evolucijske in raziskovalne izjave, ki nimajo veze z realnostjo, kaj šele resničnostjo. Največ, kar lahko naredimo za kreiranje svojih prepričanj je, če sledimo verodostojnim informacijam iz katerih lahko vedno znova pridemo do potrjenih raziskav. Milijoni let razvoja so našemu telesu dala namreč posebno sposobnost prilagajanj in pomembno je gledati široko sliko evolucijskega ozadja. Zaradi kompleksnosti evolucijske zgodovine nismo prilagojeni na en način prehranjevanja, na en habitat in na en telovadni režim. Če gledamo z evolucijskega vidika, tudi idealno zdravstveno stanje, ki ga obljubljajo produkti in raznolike storitve, zares ne obstaja.

Vsako telo ima svojo zgodbo, pravzaprav dve. Zgodba:

  • biografije in
  • evolucije.

Biografija je vezana na odraščanje in kako sprejemljivost življenja oblikuje naše telo, pri evoluciji pa gre za dolgotrajno zaporedje dogodkov, ki so milijone let iz generacije v generacijo spreminjalo telesa prednikov in posledično prilagajala telesa. Poleg biološke evolucije, ki je naključna, pa ne smemo zanemariti tudi kulturne evolucije, ki je usmerjeno in namensko radikalno spremenila telesa. Presoja o tem zakaj pademo iz ravnovesja, zakaj kompenziramo in nenazadnje zbolimo, je ključna za preprečevanje in zdravljenje bolezni. Prizadevanja, da bi odgovorili na različne razmisleke o tem zakaj zbolevamo za sodobnimi boleznimi, nas vodijo k razmisleku o evolucijski zgodovini človeškega telesa.

Ob sodobni prehrani in telesni neaktivnosti smo oslabljeni zato, ker nismo ustrezno prilagojeni. Milijoni let evolucije so bili naklonjeni prednikom, ki so hrepeneli po kaloričnih hrani, tudi sladkorju, in so učinkovito shranjevali tako kalorije kot maščobo. Danes ta prilagoditev enostavno ni več pozitivna in čas je, da to dejstvo zares ponotranjimo. Za nenalezljive bolezni neskladja zbolimo, ker smo slabo ali neustrezno prilagojeni sodobnemu okolju, ki smo ga ustvarili glede na okolje v katerem živimo. Občasno bolezni neskladja obvladujemo, ker učinkovito zdravimo simptome vendar s tem nenamerno podaljšujemo obstoj njenih vzrokov. Glede na dejstvo, da večina od nas živi enako udobno, če ne celo bolj, kot so včasih le kralji in kraljice, je pomembno razumeti izhodišča težav, ki jih naša telesa doživljajo zaradi neprilagojenosti. Glede na kompleksnost je zato pomembno izbirati redne in raznovrstne gibalne izkušnje in skrbeti zase po načelih evolucije.

Predlagano dodatno branje o rešitvah si oglejte tukaj.

Team

Peti element presents STOTT PILATES®, GYROTONIC® and GYROKINESIS® technique according to international standards. For holistic approach we also offer post-rehabilitation, massage, trigger point therapy, fascial and connective tissue release and NMT therapies.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana