O nas

Problematika sakroiliakalnega sklepa

Hana Huč, Peti element studio

Bolečina v ledvenem delu je za prehladom drugi najpogostejši razlog za obisk zdravnika, kar 90% odraslih se sreča s tem problemom vsaj enkrat v življenju. Eden izmed največkrat spregledanih razlogov za bolečine v križu so ravno težave v sakroiliakalnem sklepu. Sakroiliakalni sklep je sklep med križnico in črevnično kostjo.

Slika 1.Sakroiliakalni sklep (Spine One, 2018).

Sakroiliakalni sklep je odgovoren za prenos sil in obremenitve iz predela hrbtenice na spodnje ekstremitete. Je največji sklep aksialnega okostja. Za to mora sklep zagotavljati dobro stabilnost in hkrati mobilnosti. Za podporo sklepa so ključne velika zadnjična mišica (gluteus maximus), velika hrbtna mišica na nasprotni strani (kontralateralni latissimus dorsi) in torakolumbarna fascija, preko katere se ti dve mišici povezujeta. Prenos in zasuk v različnih ravninah pri sklepu ne presega 3 stopinj in 2mm.

Omejitve v stabilnosti sklepa nastajajo zaradi oblike kosti, konveksne in konkavne površine črevnice (illiuma) in križnice (sacruma) ter zaradi omejitve v silah ligamentov in mišic, ki zagotavljajo stabilnost in mobilnost sklepa.

Spolni dimorfizem: že sama anatomska zgradba medenice je pri ženskah in moških različna. Ženska križnica je širša, manj ukrivljena, bolj ne enakomerna in nagnjena bolj nazaj (posteriorno) od moške. Moški imajo ožjo in bolj podolgovato medenico z daljšo in stožčasto medenično votlino.

Problematike sakroiliakalnega sklepa se kažejo v:

 • poslabšani mobilnosti kolka,
 • bolečini v kolku,
 • bolečini sakroiliakalnega sklepa in ledvenega dela hrbtenice.

Posledice bolečin:

 • slabša mišična moč in vzdržljivost,
 • poslabšana mišična koordinacija,
 • kompenzacijski vzorci hoje.

Pri ljudeh s težavami v sakroiliakalnem sklepu je opaziti, da med hojo bolj obremenjujejo zdravo nogo. Imajo manjše kote v sklepih pri vstajanju s stola, saj težišče prenesejo bolj naprej na račun nagiba trupa in si tako tudi ustvarijo večji moment.

Gibanje medenice lahko merimo: rentgen, ultrazvok in CT. Naredite nekaj zase in začnite z diagnostično uro od kje izvirajo težave, nato pa si rezervirajte uvajalno uro z našimi strokovnjaki.

RAZLIKE V HOJI PRI ZDRAVIH POSAMEZNIKIH IN POSAMEZNIKIH Z PROBLEMTIKO SAKROILIAKALNEGA SKLEPA

1. Sila reakcije podlage, izteg in upogib v kolku

Problematika sakroiliakalnega sklepa: (graf A)

 • najvišja vrednost vertikalne sile reakcije podlage je bila nižja na problematični nogi, kar za 23,5N.
 • na problematični strani je kot iztega v kolku bil manjši za 5 stopinj v primerjavi s stranjo brez omejitev.

Kontrolna skupina brez bolečin: (graf B)

 • razlika v vertikalni sili reakcije podlage med nogama samo 5N.
 • ni znatne razlike med koti v iztegu kolka.

Slika 2. Graf sile reakcije podlage in iztega v kolku (Feeneya, Capobiancoa, Montgomerya, Morrealeb, Grabowskia in Enokaa, 2018).

2. Sinergisti

 • slabša sinergija velike zadnjične mišice in velike hrbtne mišice na nasprotni strani na problematični strani.
 • časovna neusklajenost vklapljanja sinergistov pri bolečinah v sakroiliaklanem sklepu.
 • bolečina v ledvenem delu ali predelu sakroiliakalnega sklepa spreminja vzorce mišične aktivacije med hojo. Povečana je aktivacija iztegovalk trupa v ledvenem delu med fazo zamaha med hojo pri posameznikih s težavami v sakroiliakalnem sklepu ( bolečina lahko spreminja mišično aktivacijo in sinergijo).
 • aktivna ali pasivna napetost velike hrbtne mišice (latissimus dorsi) lahko povzroči zunanji zasuk v nasprotnem kolku.

Slika 3. Graf mišične sinergije (Feeneya, Capobiancoa, Montgomerya, Morrealeb, Grabowskia in Enokaa, 2018).

3. Kinematika

Opazna je razlika v poljubni hitrosti hoje pri skupini s problematiko sakroiliakalnega sklepa (0.8 m/s) in pri posameznikih brez težav(1.3 m/s). Poleg bolečin v sklepu na hitrost hoje vpliva tudi indeks telesne mase posameznika (ITM), težave se z višjim indeksom še bolj odražajo v počasnejši hoji. Prisotna je tudi asimetrija med koraki z levo in desno nogo pri problematični skupini in različne mišične kompenzacije.

BIOMEHANSKE RAZLIKE V SAKROILIAKALNEM SKLEPU PRI MOŠKIH IN ŽENSKAH

1. Gibljivost sakroiliakalnega sklepa pri gibih hrbtenici (primerjava ženski in moški model medenice)

 • gibljivost sakroiliakalnega sklepa pri ženskem modelu je bila najboljša pri iztegu > upogibu > desnem zasuku > desnemu stranskemu odklonu > levem zasuku > levem stranskem odklonu.
 • gibljivost sakroiliakalnega sklepa pri moškem modelu je bila najboljša pri levem zasuku > desnem zasuku > iztegu > upogibu > levemu stranskem odklonu > desnem stranskemu odklonu.
 • ženske imajo večjo amplitudo giba v smeri upogib in izteg.
 • moški model je imel najboljšo gibljivost pri zasuku.
 • najslabša gibljivost pri obeh je bila pri stanskih odklonih.
 • ženski model je imel boljšo gibljivost v iztegu, upogibu in stranskih odklonih od moškega modela

Slika 4.Gibljivost v SIS pri moških in ženskah (Joukar, Shah, Kiapour, Vosoughi, Duhon, Agarwal, Elgafy, Ebraheim in Goel, 2018).

2. Obremenitev ligamentov

 • največja obremenitev pri ženskem modelu je bila med levim zasukom > upogibom > desnim zasukom > desnim stranskim odklonom > levim stranskim odklonom > iztegom.
 • največja obremenitev pri moškemu modelu je bila pri levem zasuku > levi stranski odklon > izteg > upogib > desni stranski odklon > desni zasuk.
 • križnica je imela večjo obremenitev kot črevnični kosti.

Slika 5. Obremenitev SIS pri moškem in ženski (Joukar, Shah, Kiapour, Vosoughi, Duhon, Agarwal, Elgafy, Ebraheim in Goel, 2018).

UGOTOVITVE

 • ženske imajo večjo gibljivost v sakroiliakalnem sklepu kot moški, zaradi večje sklepne špranje (ženska 2mm) in večjega kota sramnih kosti,
 • pri moških in ženskah je sakroiliakalni sklep najbolj omejen sklep pri stranskih odklonih, največja razlika med njima pa je v iztegu,
 • površina sakroiliakalnega sklepa je pri ženskah manjša, kar pa se izraža v večji lokalni obremenitvi sklepa, kar 49% večje sile na sklep kot moški. Posledično so ženske bolj dovzetne za problematike in bolečine,
 • moški imajo težišče postavljeno bolj nazaj (dorzalno) kot ženske, ki ga imajo tik pred sakroiliakalnim sklepom ali skozi sklep. Zato imajo moški daljšo ročico, posledično močnejši in manj gibljiv sklep.

VAJE (za izboljšanje stabilnosti in gibljviosti sakroiliakalnega sklepa)

Vaje se vedno izvajajo v položajih, kjer ni prisotnih bolečin v sklepu. Izvedba naj bo počasna, z željo po ozaveščanju aktivnih mišic in podpori trupa.

1.VAJA

Prva vaja je namenjena gibljivosti sakroiliakalnega sklepa. Začnemo v leži na hrbtu, s pokrčenimi koleni. Nato kolena izmenično prenesemo na vsako stran. Položaj lahko zadržimo za nekaj sekund in povečamo razteg z globokim trebušnim dihanjem. Pri izvedbi bodimo pozorni, da izvedemo zasuk vzdolž celotne hrbtenice in ramena ostanejo v stiku s podlago. Vajo ponoviš 5x na vsako stran.

Pri izvedbi lahko primerjate nato gibljivost med problematično stranjo in tisto brez bolečin.

2. VAJA

Druga vaja je namenjena stabilnosti sakroiliakalnega sklepa. Začnemo v bočni opori na podlakti, spodnja noga je pokrčena in zgornja roka v opori za večjo stabilnost. Izvajamo dvig in spust zgornje noge ob aktivni podpori trupa, kjer je hrbtenica v nevtralnem položaju. Na ta način statično aktiviramo široko hrbtno mišico na spodnji strani trupa in srednjo zadnjično mišico ob dvigu zgornje noge. Vajo ponovimo 10-15x na vsako stran.

3.VAJA

Tretja vaja je zopet namenjena stabilnosti sklepa ob istočasni krepitvi trupa. Začnemo v opori, kjer pred izvedbo zagotovimo aktivnost mišic trupa in nevtralni položaj hrbtenice. Nato iztegnemo eno nogo, kjer še vedno ohranimo medenico stabilno. Bodimo pozorni, da je koleno popolnoma iztegnjeno in se naša ledvena krivina ob iztegu noge ne spreminja. Na ta način bomo aktivirali veliko zadnjično mišico na iztegnjeni nogi in hkrati krepili roke, ramenski obroč in trup v opori.

4.VAJA

Zadnja vaja je namenjena stabilnosti sklepa v stoji na eni nogi. Vsak dan smo primorani stati v položaju na eni nogi, že med samo hojo. Pomagali si bomo z žogico. Začnemo v stoječem položaju, kjer potiskamo stegnjeno roko v žogico, s tem zagotovimo aktivnost široke hrbtne mišice in dodano podporo trupa. Nato dvignemo nogo, ki je na strani žogice na 90 stopinj, zadržimo nogo za sekundo. Izvedemo 15 ponovitev na vsako stran. Pozornost naj bo na stojni nogi, na aktivnosti velike zadnjične mišice in sprednje stegenske mišice.

ZAKLJUČEK

Težave v sakroiliakalnem sklepu vodijo do omejitev pri vsakodnevnih opravilih. Odlašanje bolečin, lahko vodi do kompenzacijskih mehanizmov naše hoje (preberite si članek o stopalu), sedečega položaja, teka in napetosti v ostalih mišicah in vezivnih tkivih, ki zato nudijo dodatno podporo. S pravilno vadbo lahko težave saniramo oz. preventivno vplivamo na dobro podporo in zdravje naše hrbtenice in medenice.

Vabimo vas k lastnemu raziskovanju in hkrati predlagamo, da preberete preostale članke. Največja naložba je namreč investicija vase. Več o nas si lahko preberete tukaj, sicer pa nas lahko kontaktirate sedem dni v tednu preko naših kontaktov.

Skupinski programi
Individualni programi
Vse o gyrotonic tehniki
Terapevtski pilates na reformerjih

VIRI

 • F. Feeneya, D., A. Capobiancoa, R., R. Montgomerya, J., Morrealeb, J., M. Grabowskia, M. in M. Enokaa, R. (2018). Individuals with sacroiliac joint dysfunction display asymmetrical gait and a depressed synergy between muscles providing sacroiliac joint force closure
 • when walking. Journal of elektromyography and kinesiology. 43, 95-103.
 • Joukar, A., Shah, A., Kiapour, A., Seyed Vosoughi, A., Duhon, B., K. Agarwal, A., Elgafy, H., Ebraheim, N. in K. Goel, V. (2018). Sex Specific Sacroiliac Joint Biomechanics During Standing Upright. Spine. 43(18), E1053-1060.
 • https://www.spineone.com/blog/sacroiliac-joint-pain/
Ekipa

Peti element prezentira STOTT PILATES® in GYROTONIC® in GYROKINESIS® tehniko po mednarodnih standardih ter post-rehabilitacijo, masažo, trigger point terapijo, sprostitev fascije in NMT.

Peti element studio
Barjanska 62, 1000 Ljubljana